Door op 10 april 2013

Museumboerderij heropent? Cultuur in Staphorst?

Vorige week werd de museumboerderij van Staphorst geopend. Geopend? Heropent! Sinds 2013 is een stichting verantwoordelijk voor de museumboerderij. De gemeente heeft de boerderij overgedragen aan een stichtingsbestuur. Bezuinigingen waren voor de gemeente de belangrijkste reden om de museumtaak af te stoten. Net als andere culturele taken, zoals de muziekeducatie en de bibliotheken. Er werd in Staphorst nooit veel geld besteed aan kunst en cultuur. Toen dit college drie jaar terug aantrad moest er bezuinigd worden. De geldstroom van het rijk naar de gemeenten werd kleiner en op de uitgaven van de gemeente moest worden bezuinigd. Net als in vele andere gemeenten werd er vooral bezuinigd in de ‘zachte sector’. Voor raadsleden een logische keus. Wat is het nut van kunst en cultuur? Dat is moeilijk uit te leggen. Nou dan, verdwijnt Staphorst in de afgrond als er minder bibliotheken zijn en de muzieklessen door de leerlingen, of hun ouders zelf betaald moeten worden? Nou dan.

De waarde van kunst en cultuur wordt pas zichtbaar als het er niet meer is. Na verloop van tijd, maar dan is het te laat.

Ik herinner mij een voorval uit de tijd dat ik nog Rijksinspecteur Kunstzinnige Vorming was en met een collega een bezoek bracht aan een wethouder van Staphorst. Dat was in 1980.

De regionale muziekschool, gevestigd te Meppel, gesubsidieerd door een aantal gemeenten en de rijksoverheid, had ons gevraagd om de gemeente Staphorst te bewegen om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling en subsidie voor de leerlingen uit Staphorst beschikbaar te stellen.

De SGP wethouder was niet erg toeschietelijk, want wat had je nou aan muziekles? Ja, thuis op het harmonium spelen misschien, maar verder? Ondanks de uitleg over het belang van een brede culturele vorming, de persoonlijke ontwikkeling tot een harmonisch mens, viel ons pleidooi niet in vruchtbare aarde.

De wethouder had toch nog een vraag: ‘leren ze hele noten?, ‘Ja, natuurlijk,’ zei ik verbaasd. ‘Ook halve noten en kwart noten?’ Weer was mijn antwoord: ‘Ja, vanzelfsprekend.’

‘Dan zullen we zeker geen subsidie aan de muziekschool gaan geven.’ zei de wethouder. Pas later begreep ik wat hij bedoelde.

De museumboerderij blijft gelukkig wel bestaan, maar ze krijgen beduidend minder subsidie dan voorheen. Dat is jammer, maar het bestuur is vol goede moed. Ze rekenen op grote steun uit de Staphorster gemeenschap, van burgers en bedrijven. Dat hoop ik ook! Ik laat me graag verrassen…

Ik feliciteer het museumbestuur, maar ook de burgerij van Staphorst, met de (her)opening.

 

Jippe Hoekstra.

7 mrt 2013