5 juli 2014

2e Reactie kadernota PvdA fractie Staphorst 2014

Lees de Kadernota 2e termijn van onze fractie