Standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Hierbij presenteert PvdA Staphorst haar visie voor de jaren 2018 - 2022. Deze visie is gebaseerd op: vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Werk (met tenminste minimumloon) is de beste vorm van armoedebestrijding. Maar werk is meer dan geld verdienen. Het betekent ook respect en waardering en een
deelname aan de samenleving. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Iedereen is zeker van een betaalbare woning en een
goede leef- en woonomgeving.

Sport verbroedert en draagt bij aan een gezond leven. Goede fiets- en wandelpaden stimuleren gezond bewegen. De sportaccommodaties in Staphorst, IJhorst en
Rouveen zijn op orde.

Gemeente en toegankelijkheid: We staan voor een solidair (financieel) beleid. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We letten scherp op een goede democratie en een goed
bestuur. Inwoners worden gehoord en gezien.

Duurzaamheid en mobilieteit: Onze inwoners mogen zeker zijn van een schone en gezonde leefomgeving, voor nu en in de toekomst. Dat vereist coöperatief investeren in duurzame energie.
Openbaar vervoer en goede fietsverbindingen dringen het autoverkeer terug en dragen bij aan een schoner milieu.

Zorg en welzijn: Een ’inclusieve’ samenleving betekent omzien naar elkaar, ongeacht seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of huidskleur. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners. Armoede wordt actief bestreden, gelijke kansen worden nagestreefd.

Educatie en ontwikkeling: Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontwikkelen en zeker zijn van goed onderwijs. Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie en spelen tevens een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van de inwoners.