Provinciale Staten verkiezingen 2019

De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale Staten verkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18 maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen voor de provinciale staten vinden naar verwachting plaats op 20 maart 2019.