17 juni 2015

Wat willen wij het college van Staphorst meegeven?

Wat willen wij, als fractie van de PvdA,  het college meegeven in aanloop naar de zomernota en de begroting 2016?

Wij dachten meer aan een goed gesprek dan aan format om onze adviezen te geven. Maar dit laatste is misschien wel tekenend voor dit college.  Weinig lef en weinig visie. Drukdoende met wat moet en niet met wat mag. Erg jammer. Mannen, 4 jaar zijn zo voorbij. Dus pak die kans.

En dat willen wij het college meegeven.

O ja, we hebben ook nog wel een paar concretere zorgen. Zorgen waar wij van hopen dat daar een mening/visie over van het college in de zomernota is terug te vinden.

Een daarvan is de leefbaarheid van  IJhorst. Hopelijk was het bezoek aan IJhorst nuttig. Is IJhorst het afvoerputje en goed voor een afvalpilot of het mooie dorpje aan de Reest. IJhorst kampt met serieuze problematiek. Vergrijzing, krimpende school, leegstand. Aansluiting op starters behoefte wordt niet gevonden.

Bij dit soort problematiek denken wij dat burgerinitiatieven onontbeerlijk zijn.

En dat wij niet overliepen van enthousiasme voor een jeugdraad in deze vorm betekent niet dat wij geen oog hebben voor de jeugdproblematiek. Integendeel. Hopelijk u ook!

Wij hadden al een voorschotje genomen op deze reflexie door te vragen  naar een visie over kunstgras. Dit is natuurlijk ook een vraag naar het faciliteren van de jeugd en bewegen.

Wij vinden het weer akelig stil rondom de samenwerking tussen Staphorst, Zwartewaterland en Steenwijkerland. Worden er nog wel stappen gezet of koerst Staphorst aan op een echt  zelfstandig Staphorst.

Daarop aansluitend de gemeenschappelijke regelingen. Denkt dit college goed na over de democratische legitimatie.

Hoe kan het dat in andere gemeentes wel fietspaden aangelegd worden. Deze gemeentes zijn vast niet veel rijker dan wij zijn. Het gaat altijd om keuzes. Kan en wil dit college niet actiever de boer op richting subsidieverleners zoals de provincie?  Ik hoor medestanders voor fietsroutes en wandelroutes, buiten de fietssnelweg om!

Groenvoorzieningen. Is het college tevreden over hoe het openbaar groen er bij ligt.

Wij willen tenslotte meegeven dat werk in de breedste zin van het woord altijd op de agenda moet staan. Werk is  een basis voor een gezonde samenleving.

 

Concreter kan ik het niet maken.

 

PvdA Staphorst

Bé Veen

Liesbert Lubberink