Door op 18 juli 2013

Verantwoordelijk

Drie berichten uit Staphorst op de zelfde pagina van de Meppeler Courant van vandaag. Het ene verhaal gaat over het werk aan een schoolplein door een groep enthousiaste vrijwilligers, het tweede bericht betreft de uitspraak van de rechter over een fatale aanrijding op het veelbesproken kruispunt, waardoor een jongeman voor het leven gehandicapt werd en het derde bericht ging over het onverwachte besluit van de gemeente om de motorclub AMBC te verbieden om nog meer wedstrijden te houden. De klachten van de buren van de motorclub waren de aanleiding.
Alle drie berichten hebben ook te maken met de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Prachtig dat vrijwilligers zich inzetten voor een mooier schoolplein. Er is voor het arbeidsintensieve werk ook extra geld opgehaald. Ook mooi want het gemeentelijk budget was niet toereikend om de plannen optimaal uit te kunnen voeren. Heeft de gemeente bij dit project rekening gehouden met de ervaringen met de voetbalclub Staphorst? Daar werd ook door derden bijgedragen aan de nieuwbouw van het sportcomplex, terwijl de gemeente eigenaar was van alle roerende en onroerend zaken? Dat is met de betreffende school net zo. Niet de school zelf wordt de eigenaar van de extra investeringen maar de gemeente. Is men zich dit wel bewust?
Het fatale ongeluk, waarbij een een jongen zeer ernstig gewond raakte, gebeurde op een kruispunt waar regelmatig problemen waren. Door de werkzaamheden aan de Oude Rijksweg zochten automobilisten naar alternatieve routes om op hun bestemming te komen. Er was veel onbedoeld verkeer op de smalle buitenwegen en er is ook van alles misgegaan, aanrijdingen, beschadigingen van de bermen, een autobus in brand en een fataal, zeer ernstige ongeluk met grote gevolgen op het kruispunt van de Staphorster Kerkweg met de Gorterlaan. Daarna nam de gemeente pas maatregelen. Het verkeer wordt nu gedwongen om rustig het kruispunt over te steken. Ik heb vaker het college aangesproken op haar verantwoordelijkheid rond de verkeersafwikkeling, maar de wethouder legde de verantwoordelijkheid elke keer bij het bedrijf dat all-in de renovatie van de Streek heeft aangenomen, inclusief de verkeersmaatregelen. Het college blijft naar mijn mening in elk geval verantwoordelijk!
De motorclub AMBC is samen met de gemeente bezig om uitbreidingsplannen te realiseren. Er moet ook een nieuwe vergunning komen, maar op basis van de “oude” mogen er wel enige extra wedstrijden worden georganiseerd. Onverwacht werd de vergunning ingetrokken. Klagers zijn tevreden natuurlijk, maar is het met de geldende vergunning wel rechtmatig? Of komt het omdat de sportwethouder de dag na de laatste raadsvergadering direct is afgereisd naar zijn vakantie bestemming en niet heeft kunnen voorkomen dat de vergunning werd ingetrokken?
Hoe verantwoordelijk is het college van B&W eigenlijk.?

Jippe Hoekstra, 17-07-2013