Door op 7 november 2013

Tumult achter het Energie-loket

De begrotingsbehandeling hoort een hoogtepunt in het bestaan van de gemeenteraad te zijn. Dat kan je niet zeggen over de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. De tweede ronde van de behandeling stond op de agenda. Vorige week lieten de fracties weten wat ze van de begroting 2014 vonden en het college beantwoordde de vragen. Nu waren de fracties weer aan de beurt en dienden moties en amendementen in.

Er was grote verwarring over het antwoord van het college op de vragen van de raad met betrekking tot de financiering van het Energie-loket. Er volgden een aantal schorsingen, maar de gewenste duidelijkheid kwam niet. Tot irritatie van iedereen. Jan Talen zwaaide met oude voorstellen, las er ook uit voor, maar dat maakte het er niet duidelijker op. De meerderheid accepteerde de uitleg niet en stemde voor een amendement van Jacob Spiker (CDA) om het bedrag, dat volgens het college nodig was om het E-loket tot en met 2015 in de lucht te houden, te schrappen. Het college kan nu met een nieuw voorstel komen.

Wat was nu het probleem?

De gemeente krijgt van de provincie 80.000 euro voor het E-loket en nog eens het zelfde bedrag als de gemeente er zelf 60.000 als co-financiering bij legt. Dat is dus samen 220.000 voor het E-loket. Nu blijkt dat de gemeente vergeten was om dit bedrag in 2012 aan de raad te vragen. Dat had door middel van een voorstel moeten gebeuren. Het college wilde deze omissie via de begroting 2014 goedmaken en niet door middel van een afzonderlijk voorstel, wat eigenlijk de Koninklijke weg is. Zo ontstond de verwarring: is er wel of niet voldoende geld beschikbaar voor het E-loket? Het college schreef in de programmabegroting dat de provinciale subsidie niet voor de drie jaar toereikend was en dat er daarom nog 45.000 euro nodig was. Volgens de raad was er wel voldoende geld beschikbaar. Het wachten is op een nieuw voorstel van B&W.

Overigens ben ik benieuwd wat er de afgelopen jaren met het geld gebeurd is. Welke prestaties zijn er geleverd? Wat hebben burgers en bedrijven aan het E-loket gehad?

Jippe Hoekstra

7 november 2013