Door Liesbert Lubberink op 26 november 2013

Structuurvisie, reformatorisch zorgcentrum

Ter verduidelijking.
Wij zijn tegen een reformatorisch zorgcentrum aan de Schuthekkeweg. En wel om twee redenen.
Wij zijn tegen reformatorische zorgcentra en wij zijn niet voor bebouwing aan de Schuthekkeweg.
Wij vinden dat een algemene voorziening, een huis voor iedereen dus, de behoefte aan verzorging beter kan garanderen dan een huis dat alleen bewoond gaat worden door een specifieke kerkelijke groep ouderen. In onze gemeente zullen best ouderen zijn die een dergelijke voorziening op prijs stellen, maar er zijn velen die liever ‘gemengd’ wonen, net als in de straat waar ze nu wonen.
Er is door een reformatorische organisatie bij de gemeente een verzoek ingediend om een dergelijk zorgcomplex te mogen bouwen. Het is de bedoeling dat daar ouderen uit de hele regio zich kunnen aanmelden, mits van reformatorische huize. Ik denk dat wij niet de enige partij zijn daar twijfels bij hebben.
Staphorst maakt ook Staphorst door het samen leven van diverse levensovertuigingen naast elkaar. Dat verrijkt.
Nu we bezig zijn met een toekomstvisie, de structuurvisie voor de indeling van de ruimte in onze gemeente, kwam een locatie naar voren waar een nieuwe wijk voor Staphorst ooit gebouwd zou kunnen worden. Langs de Schuthekkeweg. Dat is een weg die parallel loopt met de Oude Rijksweg. Daar zou volgens het college ook het zorgcomplex kunnen komen.
De PvdA fractie ziet niets in deze grote bouwlocatie omdat het groene, open gebied te veel wordt aangetast.
De SGP is voornemens een motie in te dienen waarin staat dat partijen niet mogen kijken naar identiteit als er een nieuw gebouw wordt neergezet. Er mag alleen naar de planologische eisen gekeken worden. Wij hebben al te kennen gegeven dit een volstrekt overbodige motie te vinden. En betreuren het dat de SGP niet meer vertrouwen heeft in het objectieve vermogen van de andere partijen.

Liesbert Lubberink, 26-11-2013

 

Liesbert Lubberink

Liesbert Lubberink

Soms komen er dingen op je pad, die je niet wilt en kunt negeren. Mijn leven is begonnen op een boerderij aan de Lankhorsterweg in 1963. Voor activiteiten en onderwijs waren wij gericht op IJhorst. Kernwoorden uit mijn jeugd zijn actief, respect, discussie en vrouw en gezin. Na het VWO in Meppel te hebben doorlopen

Meer over Liesbert Lubberink