Door op 9 september 2013

Spreekuur!

SPREEKUUR
Het politieke seizoen is weer begonnen. Het is ook het laatste half jaar van deze raadsperiode, want in maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De PvdA bereidt zich voor. Kandidaten worden geworven en er wordt nagedacht over een verkiezingsprogramma. Vier jaar geleden was er een stevig programma geschreven, maar er waren geen leden die op een verkiesbare plaats wilden of konden staan. Even zag het er naar uit dat de PvdA niet aan de verkiezingen zou deelnemen. Na meer dan zestig jaar zou de partij uit de raad verdwijnen. Dat mocht niet gebeuren en daarom heb ik mij, oud- gedeputeerde uit Utrecht die  in 1995 een monumentale boerderij in Rouveen had gekocht, beschikbaar gesteld voor één periode. Gelukkig wilde Liesbert Lubberink, een voormalig lid van de IJhorster dorpsraad, zich ook wel voor de PvdA kandideren. Nu zijn er al minstens drie leden die wel in de raad gekozen willen worden. Dat is prachtig!
De PvdA in Staphorst heeft maar weinig leden, maar gelukkig wel voldoende kiezers. Het zou mooi zijn als we meer leden, liefst jonge leden zouden kunnen inschrijven.
Als raadsleden worden we vaak thuis gebeld en op straat aangesproken door burgers die zich ergens zorgen over maken. Daar zijn we ook voor!
Toch zouden we meer mensen willen spreken om zo te horen wat er leeft in de gemeente. Daarom gaan we elke maand een spreekuur invoeren, voorafgaande aan onze fractievergaderingen. We beginnen daarmee op 18 september om 19 uur op het Gemeentehuis. U bent allemaal van harte welkom, jong en oud, wel of geen lid van onze partij. We hopen dan ook dingen te horen die we voor ons verkiezingsprogramma kunnen gebruiken.

Wat ga ik het volgend jaar doen ? Niet veel anders dan wat ik nu doe. Schilderen, beeldhouwen en schrijven en ook nog enkele culturele instellingen  helpen besturen. Dat was 18 jaar geleden de echte reden waarom ik onze prachtige boerderij in Rouveen kocht. Een inspirerende plek!

De volgende blog gaat over de programmapunten uit het collegeprogramma 2010-2014 die nog niet zijn uitgevoerd. Het college heeft nog maar een half jaar!

Jippe Hoekstra
27 augustus 2013