Door op 24 februari 2014

Seculiere dictatuur??

Wethouder de Jong van de SGP beschuldigt in Trouw de overige partijen in de raad van Staphorst van „seculiere dictatuur”, omdat de meerderheid van de raad het aanstellen een reformatorische jongerenwerker niet ziet zitten en men twijfelt aan een zorgcentrum, speciaal voor de reformatorische ouderen. Sytse de Jong is van mening dat de scheiding van staat en kerk in dit geval er niets mee te maken heeft. Als reformatorische ouderen op eigen kosten een zorgcentrum wil stichten, hebben wij als Partij van de Arbeid daar geen bezwaar tegen, maar als uit het relatief klein budget voor de Jeugdzorg een extra jongerenwerker betaald moet worden, hebben we wel bezwaar. Vooral om het argument dat de woordvoerder van de SGP gebruikte: „Veel jongeren uit onze kring gaan niet of nauwelijks meer naar de kerk en dan zou een eigen jongerenwerker ze kunnen helpen de weg terug te vinden”.
Bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad in 2010 verloor de SGP één van de zes raadszetels. Hun relatief sterke machtsbasis, zes van de zeventien zetels, werd dus kleiner. De SGP is in Staphorst nog steeds een partij van belang, maar ze kunnen het niet zonder een coalitie aan te gaan met ander partijen. De Christen Unie werd in 2010 om onduidelijke redenen aan de kant gezet en vervangen door de partij Gemeente Belangen, een liberale partij. Deze partij bestreed te vuur en te zwaard alles wat de SGP voorstelde dat tegen de belangen van de niet-gelovige inwoners van de gemeente inging, zoals geen winkelzondagen en het zwembad dat op zondag niet open mocht. Eenmaal in het college veranderden ze van standpunten en werden de drie leden van de fractie van GB de trouwste supporters van de SGP.
De hersteld-hervormde kerk speelt in deze gemeente nog steeds een belangrijke rol. Hun invloed op de lokale politiek is duidelijk. In het dagelijks leven krijgen alle inwoners er mee te maken. Twee keer per jaar zijn alle winkels en voorzieningen op een doordeweekse dag gesloten: De Bid en Dankdag. De SGP stemt tegen alle subsidies voor de sportverenigingen. Ambtenaren, die weigeren homo’s te trouwen moeten aan het werk kunnen blijven; ze weg sturen is in de ogen van de SGP een vorm van discriminatie.
Bewoners die niet naar de kerk gaan en de zondagsrust voor recreatie willen gebruiken, zonder dat ze de kerkgangers storen, krijgen die ruimte niet. De overheid houdt in Staphorst misschien wel te veel rekening met het belang van de kerk.
Jippe Hoekstra
Fractievoorzitter van de PvdA in Staphorst