PvdA dient motie in over armoedebeleid, unaniem aangenomen door de raad!

19 november 2018

Motie inzake armoedebeleid :M30

Motie Visie Nadja Jungmann in armoedebeleid

De raad van de gemeente Staphorst, in vergadering bijeen op 13 november 2018 behandelende de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020 – 2022,

Constaterende dat:
De bij de begroting 2018 aangenomen motie over schuldenproblematiek niet is uitgevoerd.
Nieuw armoedebeleid niet klaar is en niet in de begroting is verwerkt.
De Jetta Klijnsma gelden vooralsnog weer naar de algemene reserves gaan.
De hoogte van de rente bij de GKB nog niet is vastgesteld.

Overwegende dat:
De raad onvoldoende inzicht heeft in de schuldenproblematiek in Staphorst.
Schulden een enorme impact hebben op mensen.
Verborgen armoede, mede door schulden, ook in Staphorst bestaat.
De raad in het voorjaar een boeiende informatieve bijeenkomst had met Nadja Jungmann, waarin helder werd uitgelegd wat schulden doet met het brein van een mens.

 

Roept het college op:
De visie van Nadja Jungmann als onderlegger te gebruiken in de beleidsnota Armoede en Schulden.
De beleidsnota Armoede en Schulden prioriteit te geven en in het 1e kwartaal van 2019 te presteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Staphorst
Liesbert Lubberink