Door op 4 juli 2013

Opruiming?

Mevrouw Van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer, wilde haar bureau opruimen. Overbodige zaken, die ze niet nodig had als voorzitter, mochten weg. De bijbel en de koran had ze niet echt nodig, die konden wel naar elders verhuizen. De PVV juichte het toe, maar dan alleen de koran , dat ‘verschrikkelijke boek’, waarvan je slechts een dun boekje overhoudt als je de haatdragende teksten eruit verwijderd. ‘ Zo dun als de Donald Duck’, zei Wilders. De kamer vond het allemaal toch wel te ver gaan, die opruimdrift van hun voorzitter. Eelco Kuiken, journalist, herinnerde zich dat ik aan het begin van mijn politieke carrière in Staphorst had gepleit om het ambtsgebed niet meer uit te spreken en de bijbel niet langer op die prominente plaats in de raadzaal te laten. De antieke bijbel in de z.g. Statenvertaling bleek een cadeau van de lokale SGP te zijn.
Natuurlijk voelden de christelijke partijen niets voor zo’n revolutionair voorstel en Gemeente Belangen, pas kort een collegepartij, wilde de nieuwe vrienden niet voor het hoofd stoten.
De bijbel ligt in de nachtkastjes van elk hotel in Amerika. Die zijn voor de gasten om te gebruiken. Een mooi gebaar wat ik kan wel waarderen, maar als de bijbel in een overheidsgebouw aanwezig is als religieus symbool, vind ik dat bedenkelijk. Een kruisbeeld in een willekeurig gemeentehuis in het zuiden van het land, vind ik ook niet getuigen van bestuurlijke neutraliteit. En de overheid dient zich neutraal op te stellen in alle richtingen, dus geen voorkeur uit spreken voor welke religie dan ook.
Ik was het voorval al weer vergeten, maar door het stukje in de krant, maar ook door de opmerking die Jan Visscher van de SGP vorige week maakte, bracht mij weer bij de les. Visscher verklaarde de aanwezigheid van de Statenbijbel in de zaal als iets vanzelfsprekends. ” En handig als je iets wil opzoeken, “zei hij . Dat had ik de afgelopen drie jaar nog niemand zien doen.
Er zijn meer gebouwen waar een bijbel ligt. Zo weet ik uit eigen ervaring dat in de Tempel van de Orde der Vrijmetselaars op het altaar, een blok wit marmer van één bij één meter in westerse landen een opengeslagen bijbel ligt. Als een symbool van wijsheid. In landen met een andere dominante religie ligt een ander heilig boek, bijvoorbeeld de koran of de talmud.
De bijbel ligt opengeslagen bij Johannes 1: 5-15:  “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.” Een leidraad voor discussies over allerlei levensvragen en misschien ook voor Staphorster politici.

Jippe Hoekstra, 3 juli 2013