Door op 8 juli 2013

Kunstgras en lantaarnpalen

Kunstgras en lantaarnpalen
Een serie nieuwe lantaarnpalen verlichten de herstelde Oude Rijksweg. Die moest vanwege het beschermd dorpsgezicht weer in klinkers worden uitgevoerd. Asfalt was wel veel stiller geweest, maar ja, dat hoort niet in dit historisch dorp. Authentiek moet het zijn, geen modernismen, maar dan blijken er in eens design lantaarns langs de ORW te branden. Die zijn vast heel fraai in een nieuwbouwwijk, maar hier?
Wethouder Brand zegt dat de raad dit zo gewild heeft. Hij had anderhalf jaar terug in de raad gezegd dat er twee nieuwe lantaarnpalen met led-lampen op proef zouden worden geplaatst. We moesten maar eens gaan kijken. Ik herinner mij dat ik ben gaan zoeken, maar ik vond ze niet.
De democratie van wethouder Brand ( CDA) werkt heel eenvoudig. Niemand had iets laten weten, dus iedereen was het er mee eens: deze lantaarns moesten het worden en dus niet verder gezeurd! Klaas Brand is een echte doe-wethouder. Sport is zijn belangrijkste portefeuille. Daar heeft hij ook een warme relatie mee. Zelf is hij een hardloper. Zo rond acht uur ‘s morgens  zie je hem vaak rond Rouveen rennen. Soms rent hij figuurlijk ook hard, te hard zoals bij het plan om voor beide voetbalclubs kunstgrasvelden aan te leggen. Onverwacht verscheen het plan op de raadsagenda. Het stond niet in het meerjarig investering schema van de Kadernota die onlangs in de raad vastgesteld was. Omdat één van speelvelden toch opgeknapt moet worden kan dat veld net zo goed vervangen worden door kunstgras. De club noemt die operatie kosten neutraal als ook Rouveen een kunstgrasveld krijgt. Dit is goochelen met cijfers en daar is wethouder Brand niet erg bedreven in. Het onderhoudsbudget voor alle sportvoorzieningen is niet berekend op kunstgrasvelden. Uit ervaring met kunstgrasvelden elders weet ik dat ook aan een kunstgrasveld het nodige onderhoud moet worden gepleegd. Er zal zo wie zo extra geïnvesteerd moeten worden en dat bedrag moet beschikbaar worden gesteld door de raad. En dat bedrag staat niet in het schema. De SGP is boos, want zo was het niet afgesproken bij het college akkoord. Zij hadden hun financiële verlangens ook getemperd. Toen ontbrandde ook nog een discussie over de leverancier van de  kunstgrasvelden. Die was gerelateerd aan het adviesbureau dat het plan had gemaakt. Dat gaf dus weer de nodige vragen. Niet zeuren, want dit is de goedkoopste oplossing, zei de wethouder, maar geven we niet te veel geld uit aan het kunstgras? Net zo als voor de vervanging van het zg “bolle bruggetje”? Het voorstel is uitgesteld tot na de zomer.
Wij, van de PvdA, zijn altijd voor meer sport, maar de procedures moeten wel correct gevolgd worden.
Jippe Hoekstra, 08-07-2013