Door op 30 mei 2013

Inspraak bestemmingsplan “De Streek”

Inspraak

Binnenkort wordt in de raad van Staphorst één van de belangrijkste besluiten in deze raadsperiode genomen: het bestemmingsplan De Streek. De hele bebouwde kom van Rouveen en Staphorst, vanaf de Lichtmis tot ver over het spoor. Het gaat voornamelijk over de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg. Een lint vol monumenten. Dit bestemmingsplan moet voor de zomer worden vastgesteld anders komt de gemeente in juridische problemen. De burgers trouwens ook, want hun verzoeken tot verbouwingen en andere aanpassingen komen dan op losse schroeven te staan.
Het is een ingewikkeld plan, omdat de Streek de status heeft van Beschermd Dorpsgezicht. Dat biedt kansen, maar ook beperkingen voor de aanwonenden. Het bestemmingsplan wordt voor een periode van 10 jaar vastgesteld. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk ‘bij recht’ wordt vastgelegd. Dat betekent dat de voorwaarden en rechten voor alle burgers gelijk zijn. Als u een boerderij wil opdelen in twee zelfstandige woningen, moet u aan dezelfde voorwaarden voldoen als uw buren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regels mogelijk, maar dan moeten die wel zoveel mogelijk vast staan bij de vaststelling van het hele plan De Streek. Er is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ‘ zienswijze’ in te brengen. Veel kan worden gehonoreerd, maar niet alles. Er is onlangs ook door een aantal burgers gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raad. Dat is een welkome aanvulling bij de bespreking van het plan door de raad. Zo worden de opvattingen van de burgers duidelijker voor ons.
Maar ik vond het jammer dat er nauwelijks zienswijzen zijn ingebracht over het plan in zijn totaliteit. Wat vinden de burgers van Staphorst van het plan? Niet alleen hun eigen particuliere belang, want het bestemmingsplan De Streek is meer dan een reeks individuele belangen en wensen.

Jippe Hoekstra, 30-05-2013