Door op 17 maart 2014

Het Verschil

Het verschil

Natuurlijk hebben de partijen die aan de komende raadsverkiezingen mee doen hun eigen programma’s. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook genoeg verschillen, waardoor de kiezers echt een keus kunnen maken. Voorbeelden?
1-De PvdA vindt dat alle inwoners van Staphorst mee tellen, de zelfde rechten en plichten hebben. Ongeacht hun afkomst, hun geloof, hun opleiding, hun seksuele geaardheid. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. De SGP mag vrouwen niet meer weren uit bestuurlijke functies; ze mogen lid worden van de gemeenteraad, maar niet in Staphorst. De lokale kiesvereniging “Oude Paden” is niet van plan om de statuten te wijzigen waardoor vrouwen zich kandidaat kunnen stellen. Bij het CDA was vier jaar terug een vrouw voor het eerst verkiesbaar en de andere Christelijke partij, de CU, heeft nu ook een vrouw op verkiesbare plaats staan. Prima! De “liberale” partij Gemeentebelangen heeft wel vrouwen op de lijst, maar pas op de onverkiesbare plaatsen 8 en 11.
2-De PvdA vindt dat het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen, geen structurele, vaste uitgaven doen als er niet voldoende geld beschikbaar is om bijvoorbeeld een nieuwe school te bouwen. Reserves zijn niet bedoeld om gaten te dichten, maar de andere partijen lijken daar weinig moeite mee te hebben. De twee nieuwe christelijke scholen in Rouveen zijn met incidentele middelen zo gefinancierd en de uitbreiding van het reformatorische Pieter Zandt College idem. Reserves gewoon blijven gebruiken, zeggen CDA en GB in hun programma. Niet erg solide. De PvdA was tegen de jaarlijkse verhoging van de Onroerende Zaak Belasting die de afgelopen jaren plaats vond. Nu roepen de coalitiepartijen om het hardst dat ze tegen een verdere verhoging zijn. GB-voorman Talen beschuldigt in de sociale media de PvdA ervan dat zij de gemeentelijke belastingen willen verhogen. Dat is nergens op gebaseerd.
3-De PvdA wil dat de zorg voor ouderen en jongeren, taken die vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente worden, wordt verleend op basis van urgentie. Wie problemen heeft en zich zelf niet weet te redden, ook niet met hulp van familie of de buurt, moet als eerste geholpen worden. Dat kunnen jongeren zijn met drugsproblemen, maar ook jongeren die worstelen met hun identiteit, hun geloof of hun seksuele gerichtheid. Een speciale jongerenwerker aanstellen voor reformatorische jongeren, zoals de SGP dat wil, en nu onverwacht gesteund wordt door de CU, is te veel van het goede. Het budget is te beperkt om dit te kunnen bekostigen.

Er zijn genoeg verschillen om te kunnen kiezen! Mijn stemadvies is Liesbert Lubberink of ėėn van de andere kandidaten op de PvdA lijst!

Jippe Hoekstra,
17 maart 2014