Door op 6 februari 2014

Het energieloket

Onderdeel van de beleidsnota Duurzaamheid is het Energieloket. Dat is een project van een aantal gemeenten in de kop van Overijssel, samen met de provincie. De provincie stelt hiervoor een flinke subsidie beschikbaar, maar dan moet de gemeente zelf ook geld investeren. Co-financiering heet dat, maar over zo’n eenvoudig project kunnen grote misverstanden ontstaan. Het voorstel van B&W dat gisteravond besproken werd, kon nog niet worden afgehandeld omdat er na eerdere voorstellen het nog steeds niet duidelijk was wat de gemeente nou zelf moest bijleggen. Beloofd werd om het nog eens helder op papier te zetten, maar ja, dat was ons al eerder beloofd. Wat is het energieloket? Inwoners, burgers en bedrijven kunnen bij het loket informatie halen over energiebesparingen, bijvoorbeeld isolatie van woningen en alternatieve energie opwekking, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windturbines. Ook kan geïnformeerd worden naar subsidiemogelijkheden. Het loket zelf is geen subsidieloket, geen pinautomaat! Er hoort ook een website bij, maar de informatie is daar niet altijd actueel. Een voorlichting bijeenkomst die al geweest was, staat nog steeds op de site. Waar ik ook niet tegen kan zijn die modieuze aanduidingen als energieloket 1.0 en energieloket 2.0 Daar ging gister de verwarring over. Was de bijdrage van de provincie al op na 1.0.? Of was er nog geld over voor 2.0? We dachten dat we geen eigen subsidie hoefden bij te dragen, we hadden genoeg aan de provinciale subsidie. Het stond zelfs letterlijk in het originele voorstel, maar nu moeten toch nog 60.000 beschikbaar stellen. De wethouder bood niet zijn excuses aan voor de foute berekening, jammer. De personeelskosten van het e-loket vergen de meeste subsidie. Onze vraag was waarom er niet voor een virtueel loket was gekozen, gewoon een slimme website zoals die er ook is voor omgevingsvergunningen. Er kwam weer geen afdoend antwoord. Jan Talen, de wethouder van Gemeente Belangen hoopt dat hij na de verkiezingen opnieuw wethouder kan worden. Jippe Hoekstra, Rouveen, 5 februari 2014