Door op 22 november 2013

Geen visie….

Geen visie…
Gemeenten maken plannen. Plannen voor woningbouw, bedrijvenlokaties, wegen, riolering, scholen, sportvoorzieningen, etc. Kortom plannen die nodig zijn om de lokale samenleving in staat te stellen om een goed en verantwoord bestaan te leiden. Ook voor toekomstige generaties zullen plannen gemaakt moeten worden.
Voor het indelen van de ruimte worden er ruimtelijke plannen gemaakt en die noemen we bestemmingsplannen. Daar in wordt bepaald waar nieuwe woningen gebouwd mogen worden. Volgens welke voorschriften want die staan ook in het bestemmingsplan. Dat geldt ook voor bedrijven, openbare voorzieningen zoals scholen, etc.
Elke gemeente moet ook in de toekomst gaan kijken. Dat is niet eenvoudig want hoeveel mensen zullen hier over vijftien jaar een huis zoeken? Welke woningen heb je dan nodig?

Dat plan heet een structuurvisie. Daar zijn we in de raad nu mee bezig. Er zijn allerlei bijeenkomsten gehouden waar ingesproken is en op basis daarvan ligt nu een visie op tafel. Deze visie heeft het college opgeschreven en de raad moet zich daarover uitspreken. Natuurlijk zijn er verschillende opvattingen over de visie van het college. We worden gevraagd om in te stemmen met de hele structuurvisie, maar als je het op een onderdeel niet eens bent? Dan kan je een amendement indienen. Het college heeft dat liever niet en ze willen dat we het document van A tot Z vaststellen, ook als je het met onderdelen niet eens bent. Het zijn nog geen concrete voorstellen, zeggen ze. Die komen pas later en dan kan er nog van alles aan veranderd worden. Dat is raar. Waarom maak je dan een ruimtelijke visie als je die dan niet echt serieus neemt?

Jippe Hoekstra, 21 november 2013