Door op 9 september 2013

Evaluatie

EVALUATIE
Zoals ik in mijn laatste blog al schreef, de coalitie heeft effectief nog een half jaar om het door de raad vastgestelde programma af te ronden. Nu, na bijna vier jaar, valt het mij weer op dat het coalitieprogramma in hoofdzaak gericht is op versterking van het bedrijfsleven.
“Ondernemend Staphorst” heette het document! Daarbij werd waarschijnlijk vooral de productieve sector bedoeld. De dienstverlenende sector is achtergebleven, veel kleinere winkels langs de streek en de kernen Rouveen en IJhorst moesten sluiten. Er kwam wel een grote discountsuper bij. Het Rabo kantoor in Rouveen werd gesloten en het geldloket in IJhorst werd vanwege een zg veiligheids probleem weggehaald. Ouderen, die geen internet hebben, moeten naar Staphorst of de Wijk voor bankzaken en om contant geld op te halen.
De sociale sector, en dan heb ik het vooral over de zorg en het onderwijs, is versterkt. Het vorig college had al het besluit genomen om zorgcentrum De Berghorst uit te breiden.  Het complex biedt nu de mogelijkheid om eigentijdse zorg te verlenen. Toch bleek onlangs dat het de SGP fractie nog niet genoeg was. Er moet ook nog een zorgcentrum komen voor de reformatorische ouderen, terwijl de Berghorst voor alle gezindten is. Om de toekomst van dat reformatorische centrum te verzekeren moet er van de SGP ook nog een woonwijk omheen worden gebouwd. Met grote huizen, want de refo-gezinnen zijn nog steeds vrij kinderrijk. Een en ander moet ook toegankelijk zijn voor gelijkgestemde mensen uit de regio.
Ook de nieuwbouw van twee nieuwe scholen complexen was al door het vorige college voorbereid. De nieuwbouw moest de verouderde scholen vervangen. In de Slagen kwam de unieke combinatie van Openbaar en Christelijk in één gebouw, maar wel ruggelings tegen elkaar en met twee verschillende speelpleinen. In Rouveen werden twee christelijke scholen van nieuwbouw voorzien. Waarom die niet konden fuseren, heeft men mij niet kunnen uitleggen. Wel samen in één gebouw en dat gebouw moest ook een culturele functie krijgen. De gemeenschappelijke aula kan ook door de harmonie en de muziekschool worden gebruikt.
Er moest ook bezuinigd worden omdat het Rijk ook op de gemeenten bezuinigden. Daarvoor is de culturele sector is grotendeels afgebroken, twee van de drie openbare bibliotheken moesten sluiten en de subsidie aan Scala, centrum voor de kunsten, werd tot een minimum terug gebracht. Er is wel gewerkt aan een beleidsnotie over cultuur, maar of de notitie nog naar de raad gaat, vraag ik mij af. Er zijn partijen, het CDA voorop, die zich afvragen of het wel zin heeft omdat er nauwelijks wat te verdelen valt.
Positief ben ik over de Museumboerderij. De gemeente heeft het gebouw, plus een naast gelegen lege boerderij overgedragen aan een stichting, maar de oorspronkelijke subsidie is ook sterk verminderd. Er zijn veel donoren en vrijwilligers nodig om er iets moois van te maken. Gezien de ervaringen van de Veldschuur zou het moeten kunnen lukken.
Er is nog steeds geen echt verkeer-circulatieplan. Wel een document met een analyse van de problemen, maar nog geen echt plan. Fietspaden worden in beperkte mate aangelegd. Nu komt er langs de Kanlaan (Punthorst) een vrij-liggend fietspad, maar nog niet langs de Lankhorsterweg. Daar fietsen dagelijks de IJhorster scholieren richting Meppel.
Het gemeentelijk mortuarium moest worden geprivatiseerd. Nu is het verkocht aan de Hervormde Kerk, die niet verplicht is gesteld om de functie van dit oorspronkelijk openbare gebouw ook te handhaven. Dat is een verkeerde uitwerking van het coalitieprogram!
Het onderwerp sport heeft voor ruzie in de coalitie gezorgd. Na de affaire over een financiële kwestie met de voetbalclub Staphorst, zorgde de subsidie voor de motorsport club voor onenigheid. Die club zoekt al vele jaren naar een lokatie waar ze beter hun sport kunnen beoefenen. De huidige lokatie kan worden uitgebreid en dat is dus de oplossing. Maar er is wel een gemeentelijke bijdrage nodig, maar de SGP verzette zich daartegen omdat in het coalitie akkoord alleen het zoeken naar een lokatie werd genoemd, maar geen uitvoeringsplannen, laat staan dat er subsidie werd toegezegd. Jan Visscher (SGP) haalde flink uit naar de coalitiegenoten. Raar eigenlijk want de fractie van de SGP stemt altijd tegen omdat het om wedstrijdsport gaat. Dat is in strijd met hun beginselen. Het staat zelfs in het collegeprogramma!

Jippe Hoekstra,
3 september 2013