Door op 14 november 2013

EERSTE VROUWELIJKE LIJSTTREKKER IN STAPHORST

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is gestart. Enkele partijen hebben hun concept kieslijst al klaar. De PvdA Staphorst komt met een vrouwelijke lijsttrekker.

Persbericht

Als de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid eind deze maand instemt met de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, dan wordt Liesbert Lubberink uit IJhorst de eerste vrouwelijke lijsttrekker uit de geschiedenis van de Staphorster gemeenteraad. Bijna 100 jaar nadat het passief vrouwenkiesrecht in Nederland is ingevoerd (1917) heeft Staphorst haar eerste vrouwelijke lijsttrekker, zowaar een mijlpaal! De Partij van de Arbeid komt met een lijst met maar liefst 15 kandidaten; 8 mannen en 7 vrouwen. Op de tweede plaats staat Bé Veen uit Staphorst, ervaren bestuurder bij onder meer het Staphorster zakenleven, de sport en de politiek. Henk van Lambalgen eveneens uit Staphorst en voormalig bestuurs- en raadslid, staat derde op de lijst. Op de vierde plaats staat de tweede vrouw Hillie Dunning uit IJhorst, onder meer jarenlang actief als lid van de IJhorster dorpsraad. Vervolgens staan op 5 Paul Marcus, op 6 Wilma Tijmens en op 7 Ed Heesbeen, allen uit Staphorst. Verder staan er een aantal oud- raadsleden op de lijst zoals afdelingsvoorzitter Henk Messchendorp uit IJhorst en Gerard Doornbos en Piet Jans uit Staphorst. Jippe Hoekstra uit Rouveen, de huidige fractievoorzitter, sluit de rij op nummer 15. Een commissie van drie leden heeft het concept verkiezingsprogramma 2014-2018 opgesteld. Dit concept wordt eind deze maand ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het verkiezingsprogramma heeft al titel “PvdA Staphorst Duidelijk Sociaal”. Dat moet het gezicht van de PvdA in Staphorst de komende raadsperiode zijn. Met een helder beleid de problemen te lijf gaan, waarbij respect, solidariteit en rechtvaardigheid de boventoon moeten voeren. De schouders eronder om Staphorst door de crisis te loodsen en er toekomstbestendig uit te laten komen, waarbij het voorzieningenniveau in stand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast. Ter voorbereiding op de verkiezingen heeft het bestuur een commissie samengesteld die, samen met de leden, campagne gaat voeren. Gezien de afgelopen raadsperiode en de positieve bijdrage van de huidige PvdA- fractie daarin, gaat het bestuur met het volste vertrouwen de verkiezingen tegemoet en rekent erop dat de burgers de PvdA zullen belonen met winst bij de raadsverkiezingen in 2014.

Staphorst, 6 november 2013

Namens het bestuur,

Henk Messchendorp, voorzitter