Door op 15 september 2013

Dualisme en een kunstgrasveld

Op deze pagina’s heb ik vaak geklaagd over het ontbreken van dualisme in de raad van Staphorst. De controlerende taak van de raad op het doen en laten van het college van B&W stelt weinig voor; meestal worden de voorstellen van het college door de raad ongewijzigd vastgesteld. Weinig debat en naar de inbreng van de oppositie wordt nauwelijks geluisterd, laat staan dat er inhoudelijk door de coalitiepartijen op wordt gereageerd. Het college beantwoordt braaf de gestelde vragen, maar een voorstel van de oppositie overnemen, dat zit er niet in. Puur monisme, de raad doet wat het college wil, maar afgelopen dinsdag werden we verrast door alle collegepartijen die zich tegen een voorstel van het college keerden.
En dat was een voorstel dat door de oppositie juist wel met instemming  werd begroet. Het ging over kunstgrasvelden voor de voetbalclubs in Rouveen en Staphorst. Wel waren ze akkoord met een kunstgrasveld voor vv Rouveen, maar ze waren het niet eens met eenzelfde voorziening voor vv Staphorst. Niet nodig en te duur. De SGP stemt uit principe nooit voor een subsidie, die bestemd  is voor wedstrijdsport, maar dat het CDA tegenstemde, notabene een voorstel van de eigen CDA-wethouder, was opmerkelijk. Nu niet, was hun argument, te veel geld, terwijl er op andere posten bezuinigd is. Niet uit te leggen aan de burgers, vonden ze.
Maar dat dit voorstel een besparing op termijn betekende, daar wilden ze niet aan. Van Gemeente Belangen heeft de voetbalclub Staphorst niets te verwachten.  Die kan in de ogen van GB niets goeds doen, vroeger al niet en nu nog steeds niet. Waarom? Dat zullen we waarschijnlijk nooit te horen krijgen. Argumenten hebben ze niet. Treurig eigenlijk.
Als wethouder Brand de financiële voordelen van in één keer beide kustgrasvelden aanleggen nog eens extra onderbouwd, dan zou het CDA misschien toch mee kunnen gaan met het voorstel. Dan is er een meerderheid in de raad voor!

Jippe Hoekstra
14 september 2013