Door op 16 mei 2013

De bolle bruggetje

Maandenlang werd er in de gemeenteraad gesproken over “het bolle bruggetje”. Een brug in de Achthoevenweg waar diepladers, dat zijn grote vrachtwagens waar zware machines op worden vervoerd en die laag over het wegdek gaan, last van schijnen te hebben.

Die brug is lang geleden aangelegd voor  een toekomstig bedrijvenpark. Die brug gaat met een sierlijke boog over een watertje heen. Een leuke brug voor in een stadspark, maar niet voor een bedrijventerrein waar steeds zwaardere vrachtwagens overheen moeten.

Verkeerd bedacht destijds, maar nu, omdat er bedrijven zijn die klagen, moet de brug vervangen worden. Er kwam een voorstel van de wethouder met een prijs waarvan iedereen achterover sloeg. Voor dat geld bouw je een fraai huis in de nabijgelegen  woonwijk, de Slagen. Meer dan vierhonderd duizend euro!

Het voorstel moest van tafel en de wethouder moest met een alternatief komen, een veel goedkoper alternatief. Dat kwam er en  voor de helft van het eerder genoemde bedrag zou er een pijp, een duiker onder de weg door worden gemaakt.

De PvdA fractie hield tot het laatste moment zijn bedenkingen. Het is nog steeds veel geld voor iets waarvan we de absolute noodzaak niet zagen zitten. Er is de afgelopen jaren flink gesnoeid in de gemeentebegroting en dan hiervoor wel geld besteden, doet pijn.

Er gebeurde iets merkwaardigs. De wethouder had tijdens een bijeenkomst met ondernemers geroepen dat een ieder die voor een ton, 100.000 euro, de brug zou kunnen vervangen, de klus mocht uitvoeren. Dat schijnt een grapje geweest te zijn, maar Staphorster ondernemers namen dat serieus. Sommige raadsleden ook. Er kwam dus toch nog een voorstel dat goedkoper was dan dat van het college. Het alternatief voldeed niet aan de criteria, dus maakte het geen kans. Tot grote woede van de fractievoorzitter van Gemeente Belangen. Adri Hekman had het alternatieve plan als een soort postbode naar het gemeentehuis gebracht. Ook de Christen Unie was niet gelukkig met de afwijzing van het tweede plan en pleitte voor een nieuwe aanbestedings ronde. Toen Hekman zich daarbij aansloot dreigde daar een meerderheid voor te zijn, indien de PvdA zich er ook bij zou aansluiten. Ik zag een nieuwe soap op doemen, net zoiets als het drama rond de voetbalclub. Eindeloze discussies, wisselende standpunten, kortom zoiets wilden we niet nog eens beleven met het bolle bruggetje. Daarom hebben we in arren moede maar voor het voorstel van het college gestemd.

Raadsleden die zich persoonlijk gaan bemoeien met aanbestedingen van de gemeente  gaan hun bevoegdheden te buiten. Niet meer doen, zou ik zeggen! Ook al zeggen dat ze slechts voor koerier hebben gespeeld!

Jippe Hoekstra, 15 mei 2013