28 november 2013, B&W kamer Gemeentehuis Staphorst | B&W kamer Gemeentehuis Staphorst

Ledenvergadering

Verkiezings- ledenvergadering ter vasttstelling van kieslijst en verkiezingsprogramma