17 oktober 2013, B&W kamer gemeentehuis Staphorst | B&W kamer gemeentehuis Staphorst

Fractie PvdA Staphorst houdt spreekuur

Donderdag 17 oktober 2013 nodigt de gemeenteraadsfractie van de PvdA Staphorst u uit op hun spreekuur van 19 uur tot 20 uur.

We zouden meer mensen willen spreken om zo te horen wat er leeft in de gemeente. Daarom hebben we elke maand een spreekuur invoeren, voorafgaande aan onze fractievergaderingen. Dit van 19 uur tot 20 uur op het Gemeentehuis. U bent allemaal van harte welkom, jong en oud, wel of geen lid van onze partij. We hopen dan ook dingen te horen die we voor ons verkiezingsprogramma kunnen gebruiken.

Locatie: B&W kamer in het gemeentehuis